AZS PWSZ Wałbrzych dokonał wyboru nowych władz

Prezesem został wybrany ponownie Tadeusz Pogorzelski, natomiast wiceprezesem został Krzysztof Janczak, drugim wiceprezesem Edward Szewczak, a skarbnikiem Anna Szpila. Ustępującym władzom dziękujemy za ich pracę na rzecz klubu, a nowym życzymy powodzenia i samych sukcesów w sprawowaniu swoich funkcji!